Cách đọc

Nghĩa

Tự động chuyển thẻ:

Note:

Flashcard có 2 mặt. Click để lật mặt!
Nhấn vào biểu tượng loa để đọc!

DANH SÁCH FLASHCARD THEO NGÀY!